{meta}
Prihlásiť

Všeobecné obchodní podmínky

Zpracování osobních údajů

 1. Poskytovatel prezentuje proces zpracování osobních údajů za účelem informování uživatelů o metodách a procesech sběru, využití a zveřejňování osobních údajů uživatelů Distribučních míst a aplikace Eyeblink.
 2. Neprodáváme, neobchodujeme nebo jinak neposkytujeme vaše osobní údaje třetím stranám jakýmkoliv způsobem, který by mohl být škodlivý, nebezpečný nebo porušující vaše soukromí. Jsme tu pro vás, a pokud vás znepokojuje vaše soukromí, rádi si vás vyslechneme. Neváhejte nás kontaktovat na adrese support@blinkingmatters.com.
 3. Informace, které shromažďujeme
  Sbíráme a zpracováváme informace od vás při interakci s našimi distribučním místě nebo při startu aplikace Eyeblink
 4. Sbíráme informace následujícími způsoby:
  Informace, které získáme při používání Eyeblinku. Shromažďujeme vytvořen jedinečný identifikátor počítače (PCID), nastavení Eyeblink a vaše statistiky mrkání při daných nastaveních (pokud povoleno).
  Cookies a podobné technologie. My a naši partneři využíváme různé technologie pro shromažďování a ukládání informací při návštěvě našich Distribučních míst, což může zahrnovat používání souborů cookie nebo podobných technologií k identifikaci vašeho prohlížeče nebo zařízení. Tyto technologie využíváme i na shromažďování a uchovávání informací při interakci se službami nabízenými našimi partnery a třetími stranami, jako jsou reklamní služby nebo služby analýzy chování uživatelů. Můžeme vám nabídnout služby poskytované našimi partnery jako součást našich stránek, v takovém případě se informace o vás shromažďovány prostřednictvím souboru cookie třetí strany.
 5. Proč potřebujeme vaše informace a jak je používáme?
  Informace, které shromažďujeme ze všech našich služeb, využíváme na jejich poskytování, udržování, ochranu a zdokonalování, vývoj nových a ochranu našich Distribučních míst a našich uživatelů. Také tyto informace používáme k tomu, abychom vám nabídli přizpůsobený obsah nebo použili anonymizované informace pro účely vyhledávání.
  Požádáme o váš souhlas před použitím informací pro jiné účely, než jsou ty, které jsou uvedeny v těchto pravidlech ochrany osobních údajů.
  Poskytovatel zpracovává osobní údaje na serverech našeho poskytovatele infrastruktury v České republice a využíváme i pomoc několika dalších specializovaných poskytovatelů třetích stran. Proto můžeme zpracovat vaše osobní údaje na serveru nacházejícím se mimo zemi, ve které žijete.
 6. Transparentnost a volba
  Lidé mají odlišné zájmy týkající se ochrany osobních údajů. Naším cílem je být jasný, jaké informace shromažďujeme, abyste mohli učinit smysluplné rozhodnutí o tom, jak se používají. Například:
  Kdekoliv je možné získat další informace o vás, transparentně vás informujeme o tom, jaké informace potřebujeme, proč o to žádáme a vyžaduji váš souhlas pro zpracování těchto informací. Když změníte názor, vždy je způsob, jak nám ho můžete dát vědět. Vždy můžete nastavit vlastní předvolby souborů cookie, a tak se rozhodnete, zda souhlasíte s tím, že budete pro nás viditelný, pokud jde o reklamy nebo analýzy chování, nebo ne.
 7. Přístup a aktualizace nebo vymazání vašich osobních informací
  Vaše osobní údaje používáme pouze na legitimní obchodní nebo právní účely (generování faktur), proto nemůžeme je vymazat ani jejich aktualizovat.
  Statistiky a nastavení, které nám pošlete z aplikace Eyeblink, jsou shromažďovány pro účely výzkumu, jsou identifikovány pomocí PCID. Statistiky odesílání můžete kdykoli povolit / zakázat v nastaveních Eyeblink. Chcete-li odstranit již přeneseny statistiky, zašlete nám e-mail.
  Naším cílem je udržovat naše služby způsobem, který chrání informace před náhodným nebo zlomyslným zničením. Z tohoto důvodu po odstranění informací z našich služeb nemusí okamžitě odstranit zbývající kopie z našich aktivních serverů a nemusí odstranit informace z našich zálohovacích systémů - tyto informace jsou po 7 dnech zcela odstraněny podle našich pravidel uchovávání záloh.
 8. Informace, které sdílíme
  Osobní informace nesdílíme se společnostmi, organizacemi ani jednotlivci mimo poskytovatele, pokud se na ně nevztahuje jedna z následujících okolností:
  Váš souhlas. Osobní informace sdílíme se společnostmi, organizacemi nebo jednotlivci mimo poskytovatele, pokud k tomu máme váš souhlas. Na sdílení všech citlivých osobních údajů požadujeme dobrovolný souhlas.
  Pro externí zpracování. Osobní informace poskytneme našim přidruženým společnostem nebo jiným důvěryhodným podnikům nebo osobám, které je zpracují pro nás na základě našich pokynů a v souladu s našimi pravidly ochrany osobních údajů a jakýmikoliv jinými vhodnými opatřeními důvěrnosti a bezpečnosti.
  Z právních důvodů. Budeme sdílet osobní informace se společnostmi, organizacemi nebo jednotlivci mimo poskytovatele, pokud budeme v dobré víře přesvědčeni, že přístup, použití, uchovávání nebo zpřístupnění informací je přiměřeně nutné k tomu, aby:
  se dodržovali všechny platné zákony, předpisy, právní postupy nebo vymahatelné vládní požadavky; prosazovat příslušné Smluvní podmínky včetně vyšetřování případných porušení; odhalit, zabránit nebo jinak řešit podvody, bezpečnostní nebo technické problémy; chránit před poškozením práv, majetku nebo bezpečnosti poskytovatele, našich uživatelů nebo veřejnosti dle požadavků nebo povolení ze zákona.
  Informace, které nejsou osobní (identifikovatelnost člověka je nemožná), můžeme veřejně sdílet s našimi partnery - jako jsou vlastníci, inzerenti nebo propojené stránky. Například můžeme veřejně sdílet informace s cílem zobrazit trendy týkající se všeobecného využití našich služeb.
  Pokud se Poskytovatel zabývá sloučením, akvizicí nebo prodejem aktiv, budeme nadále zajišťovat důvěrnost jakýchkoli osobních informací a poskytnout oznámeným uživatelům upozornění před přenosem osobních údajů nebo podléhá jiným pravidlům ochrany osobních údajů.
 9. Bezpečnost informácí
  Snažíme se chránit naše Distribuční místa, vnitřní systémy a našich uživatelů před neoprávněným přístupem k neoprávněným změnám, zveřejněním nebo zničením informací, které vlastníme. zejména:
  Šifrujeme naše služby při přenosu pomocí SSL.
  Sledujeme naše postupy shromažďování, uchovávání a zpracování informací včetně fyzických bezpečnostních opatření, aby se zabránilo neoprávněnému přístupu k systémům.
 10. Soulad a spolupráce s regulačními orgány
  Pravidelně kontrolujeme dodržování našich Pravidel ochrany osobních údajů. Pokud máte pocit, že můžeme dělat více, budeme vděční za váš podnět. Oceníme konstruktivní zpětnou vazbu, v takovém případě vás můžeme zpětně kontaktovat, abychom vás případně požádali o další informace. Spolupracujeme s příslušnými regulačními orgány včetně místních orgánů pro ochranu údajů, abychom vyřešili jakékoliv stížnosti týkající se předávání osobních údajů, které nemůžeme řešit přímo s našimi uživateli.
  V případě, že jste zvědaví, jak jsme se přiblížili k nařízení EU o obecné ochraně údajů, přečtěte si sekci závazku GDPR této stránky.
 11. Změny
  Poskytovatel může tato pravidla čas od času změnit, a pokud to uděláme, uveřejníme změny na této stránce. Pokud budete nadále používat služby poté, co tyto změny budou účinné, souhlasíte s revidovanými pravidly na ochranu osobních údajů.
 12. Nezletilí
  Poskytovatel je odhodlán chránit soukromí malých dětí a proto vědomě nesbírá ani neuchovává osobní údaje o lokalitách nebo službě od osob mladších 16 let s výjimkou dodržování zákona o ochraně soukromí dětí online a koupě služby, pro které platí zvláštní předpis.
 13. Další pravidla ochrany osobních údajů
  Podle našeho uvážení můžeme občas zahrnout nebo nabídnout produkty nebo služby třetích stran na našich stránkách. Jelikož tyto obsahují samostatné a nezávislé zásady ochrany osobních údajů, neneseme žádnou odpovědnost za obsah a aktivity těchto propojených stránek. Snažíme se však chránit integritu našich stránek a vítáme jakoukoli zpětnou vazbu o těchto stránkách a službách.
 14. Váš souhlas
  Používáním našich Distribučních míst akceptujete naše ochrany osobních údajů a způsobem, jak a za jakým účelem zpracováváme Vaše osobní údaje.

Poskytovatelé služeb třetích stran

 1. Poskytovatel může zapojovat a používat vybranou skupinu třetích stran ke zpracování určitých údajů o zákaznících v souvislosti se Službou (každý je "Zpracovatel"). Tato stránka obsahuje veškeré informace o subjektu, místě zpracování a úloze každého Zpracovatele.
 2. Před zapojením kteréhokoliv Zpracovatele, Poskytovatel prověří Zpracovatele, přičemž se zaměří na soukromí, bezpečnost a jiné postupy ovlivňující zpracování Zákaznických dat. Poskytovatel je odpovědný za každého Zpracovatele.
 3. Poskytovatelé služeb třetích stran
  Proč je potřebujeme? Jelikož se chceme soustředit na naši misi, rozhodli jsme se, že nebudeme vytvářet vlastní infrastrukturu ani rozvíjet všechny funkce, které potřebujeme. Poskytovatel potřebuje pomoc, a proto souhlasil s prací s těmito společnostmi a začlenil jejich služby jako základní a nedílnou součást řešení.
 4. Zpracovatel Služba Data Země zpracování
  WEDOS Internet, a.s. webhosting všechna data (obsah, kontakty, objednávky, technický charakter) Česká republika
  Google LLC (Gmail), WEDOS Internet, a.s. Emaily kontakty, objednávky USA, Chile, Irsko, Nizozemsko, Finsko, Belgie, Taiwan, Singapur
  The Rocket Science Group LLC (Mailchimp) Zasílání novinek kontakty USA
  HeatMap, Inc. a Google LLC (Analytics) Analýza interakce s Distribučním místem interakce s myší a klávesnicí, cookies USA
  Tibor Kádek (IČO 43131361) administrace vnitřního informačního systému a webu všechna data (obsah, kontakty, objednávky, technický charakter) Slovensko

 5. Jak aktualizujeme tyto informace?
  Čas od času se mohou měnit i Zpracovatelé, se kterými spolupracujeme. Můžeme začít spolupracovat s novým Zpracovatelem nebo změnit starého. Zákazníka upozorníme na každého nového Zpracovatele, pokud je to vyžadováno smlouvou nebo zákonem a zároveň dané změny budeme zveřejňovat na této stránce.

 

Závazek k GDPR

 1. Náš závazek
  Zavázali jsme se spolupracovat se všemi uživateli, abychom jim pomohli porozumět obecné nařízení o ochraně údajů (dále jen "GDPR"). GDPR je nejdůležitějším zákonem EU o ochraně osobních údajů za desetiletí a nabývá účinnosti 25. května 2018.
  Kromě posílení a sjednocování ochrany osobních údajů uživatelů v rámci EU klade nové nebo dodatečné povinnosti i každému, kdo se zabývá osobními údaji občanů EU bez ohledu na to, kde se nacházejí.
 2. Aktualizované požadavky GDPR jsou významné a náš tým tvrdě pracuje na harmonizaci nabídek a smluvních závazků. Opatření pro dosažení tohoto cíle zahrnují:
  Změny v našem produktu jako takovém. Upravujeme naše uživatelská rozhraní a nabídky služeb, abychom uživatelům poskytli větší kontrolu nad daty, které se posílají prostřednictvím Eyeblink nebo Distribučních míst.
  Postupy. Už jsme aktualizovali naše pravidla ochrany osobních údajů. Pracujeme na našich vnitřních politik a postupech, abychom zajistili soulad s požadavky GDPR.
  Budeme i nadále sledovat pokyny týkající se dodržování pravidel GDPR ze strany regulačních orgánů, které se týkají ochrany osobních údajů, a případně dle potřeby upravíme naše procesy či zveřejněné dokumenty.
 3. Zůstat informován
  Splnění závazků týkajících se ochrany osobních údajů a dat je pro nás důležité. Tato stránka bude revidována tak, aby odrážela aktuální informace související s GDPR. Pokud máte jakékoliv dotazy, doufáme, že se na nás obrátíte na adrese support@blinkingmatters.com.